Professioneel begeleiden van leren en ontwikkelen 

voor (huis)artsen, POH’s en andere professionals in achterstandswijken

 

UFA-leergang; WERKEN IN EEN ACHTERSTANDSWIJK                 najaar 2021.

Het werken in achterstandswijken vereist specifieke competenties van professionals. De problematiek van de cliënten behelst meerdere domeinen, zij zijn zelf niet altijd zo zelfredzaam en behandeling vereist intensieve samenwerking van professionals. Om het werken in achterstandswijken goed uit te voeren en voor jou als professional leuk te houden, biedt het Utrechts Fonds voor Achterstandswijken (UFA) het inwerkprogramma: ‘Werken in een achterstandswijk’. Dit is een combinatie van E-learnings, professionaliseringsgesprekken en ‘live’ trainingsbijeenkomsten met collega’s. 

Het trainingsdeel bestaat uit 2 bijeenkomsten van 17.00 – 21.00 uur, in Park Oog in Al (Landhuis in de Stad) waarbij je een maaltijd aangeboden krijgt d.d.

  • Maandag 25 oktober 2021
  • Maandag 24 januari 2022
De kosten voor deze training worden gedragen door het UFA. Voor informatie kun je contact opnemen met:
  • Vincent de Blok,  POH-GGZ in zuilen,  email:  de.blok@huisartsenpraktijkdedame.nl        tel : 06 27846021
  • Jeannette Verhoeven, begeleidingskundige, trainer Krachtige Basiszorg. jverhoeven@meekijkengewenst.nl 
Share This