Professioneel begeleiden van leren en ontwikkelen

ACT training voor (huis)artsen, vaktherapeuten en andere GGZ-professionals

Acceptance & Commitment Therapy (ACT) 

ACT is een ervaringsgerichte benaderingswijze die toepasbaar is in verschillende vormen van educatie, begeleiding en therapie en behoort tot de zgn 3e generatie gedragstherapie. In aansluiting op de cognitieve therapie wordt niet zozeer geprobeerd de cognities uit te dagen en te veranderen, maar anders om te gaan met (lastige) gedachten en gevoelens die je gedrag kunnen beïnvloeden. Je leert je ‘coping’ versterken.

In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die je op directe wijze kunt beïnvloeden, zoals hun eigen handelen/gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten, maar ook chronische ziekten of (lichamelijke) beperkingen.  Ik vind het prettig ‘gezondverstand-gedachtegoed’ wat mensen concrete handvatten en houvast geeft om zelf richting te geven aan hoe ze hun leven willen leven. De methodiek is praktisch, concreet en gericht op ervaren, oefenen, doen.

Dit najaar ben ik als (co)ACT-trainer actief in het volgende aanbod:  

* 3-daagse Acceptance & Commitment Training voor (huis)artsen.

korte interventies voor meer flexibiliteit van patiënten (en jezelf!)

Veel vragen die aan de dokter gesteld worden, zijn deels bepaald door psychische processen. Vaak hebben artsen daar een antwoord op in de vorm van medicatie om het probleem op te lossen of te ‘fixen’. Dokters voelen dit steeds vaker als een onbevredigend antwoord. Bijvoorbeeld medicatie voorschrijven bij leefstijlafhankelijks diabetes of medicatie bij depressieve klachten. Ze willen meer de nadruk leggen op preventie, maar hoe dan? Hoe kun je betere adviezen geven?

Soms maken artsen bepaalde klachten zelfs erger door het te willen ‘fixen’. Bijvoorbeeld röntgenfoto’s maken bij rugklachten, en er blijkt op de foto slijtage. Als de dokter zegt:”U  heeft een versleten rug”, dan is de kans groot dat deze gedachte bij de patiënt blijft ‘plakken’.  De patiënt neemt dan vaak aan dat de klachten de rest van hun leven zullen blijven en misschien zelfs verder verergeren. Of die patiënt waarbij je niet goed weet wat hoe je die kan helpen. Bijvoorbeeld mensen met onbegrepen pijn, angst of depressieve klachten. Soms begrijp je gewoon niet hoe dat nu precies werkt bij deze patiënt.

ACT geeft je tools om te herkennen hoe de gedachten bij de patiënt in elkaar grijpen en hoe je daar met kleine interventies op in zou kunnen spelen. Door deze interventies kun je de flexibiliteit van patiënten helpen vergroten.  Door met hen te onderzoeken van voor hun belangrijke waarden zijn kun je de sleutel vinden voor gedragsverandering bijvoorbeeld voor leefstijlaanpassingen.

Omdat huisartsen geen lange begeleiding doen, gaan we je leren hoe de basisprocessen van ACT herkend en hoe daar je korte interventies op zou kunnen doen. We hebben voor deze cursus 3 dagen gepland. De accreditatie is aangevraagd. Als je geïnteresseerd bent stuur dan een mailtje naar Jeannette of Serge. Als de accreditatie binnen is sturen we een mail waarmee je je definitief kan aanmelden.

Wat gaan we doen:

ACT introductie: Eerst gaan we aan zelf aan de slag. Door zelf te oefenen en te ervaren hoe de 6 ACT processen invloed hebben op je flexibiliteit, herken je straks sneller hoe je de patiënt daarin kan begeleiden. We helpen je om je eigen flexibiliteit te onderzoeken, op zoek te gaan naar jouw waarden en welke doelen je voor jezelf wil stellen om deze manier van begeleiden ‘uit te proberen’.

FACT (focused act): Omdat artsen geen therapeuten zijn en psychische klachten niet gaan behandelen willen we je vervolgens kennis laten maken met focussed Act. Daarbij gaat het om kleine interventies in de spreekkamer die de patient ‘op de rails’ kunnen zetten. Als huisarts heb je het voordeel dat je de patiënt al langer kent en patiënten vaker terugziet. Dat geeft ruimte om op interventies terug te komen en ook over een langere periode begeleidingsbeleid voor een patiënt in te zetten. De bedoeling is dat je leert om kleine interventies te doen zodat patiënten flexibeler en op waarden georiënteerd in het leven kunnen staan.

Locatie:  Fort aan de Klop, 1e Polderweg 4, 3563 MC Utrecht

Data: Vrijdag 19 november 2021, Vrijdag 17 december 2021, Vrijdag 18 februari 2022.

Trainers: Serge Dijkgraaf (huisarts) & Jeannette Verhoeven (ACT-trainer)

Groep: min 10 – max 12 (huis)artsen

Kosten: €795,-

Accreditatie KNMG is aangevraagd

Aanmelden kan op de volgende E-mailadressen:info@sergedijkgraafcoaching.nl JVerhoeven@Meekijkengewenst.nl

P.s. Omdat het aantal deelnemers beperkt is, houden we de volgorde van aanmelding aan.

3_stoelen

 

 

2. ACT-training. (voor vaktherapeuten, POH-GGZ en supervisoren)

Zowel bij de RINO,  ‘in company’ als in eigen beheer, verzorg ik met collega’s dit najaar ACT trainingen voor vaktherapeuten, POH GGZ  en supervisoren.  Informatie en inschrijving voor de cursus kunt u vinden op de website van het RINO in Amsterdam en de Forta groep in Rotterdam     

*  ‘Try to ACT!’  en ‘ACT-verdieping’ voor vaktherapeuten www.rino.nl/cursus/try-act, (start 2021). https://www.rino.nl/cursus/act-gevorderden (start 2021). Deze cursussen verzorg ik samen met collega PMT-er en bewegingswetenschapper Drs Pauline Fellinger.  www.praktijkfellinger.nl   

* 3-daagse ACT training voor NHG en LVSC-supervisoren.

– najaar 2021, NHG supervisoren, Colour Kitchen te Utrecht (vol!)                                                                           – voorjaar 2022, open inschrijving voor NHG en LVSC supervisoren (waarschijnlijk in Fort aan de Klop, te Utrecht) 

3.  Leergang ‘ACTief met SOLK’ (16-17-18 november 2021)

4-daagse leergang die ik verzorg samen met collega kaderarts en onderzoeker Carine den Boer voor de huisartsopleiders van AmsterdamUMC. Doel van deze leergang is om huisartsen te scholen en vooral te inspireren in het werken met ACT met deze moeilijke patientengroep.   

4. ACT-proeverijWil u kennismaken met het ACT gedachtegoed en dit vooral ook zelf ervaren, maar weet u nog niet of u een hele opleiding wilt doen, dan verzorg ik met plezier een ‘ACT-proeverij’. Dit kan in verschillende contexten: voor (huis)artsen, docenten, supervisoren e.a.  

5. ACT (vak)therapie. Ik bied ervaringsgericht ACT (vak)therapie aan en werk hierbij samen met psychotherapeute Anneke de Wolf uit Utrecht, die eindverantwoordelijk is voor de behandeltrajecten. Info www.afdewolf.nl.    

6. Methodische ACT-supervisie met als doel ACT te integreren in uw manier van werken als (vak)therapeut, POH-GGZ of (huis)arts. Ik ben bevoegd voor het verzorgen van methodische supervisie die kan meetellen voor het benodigde registratietraject voor vaktherapeuten.   

Share This