Professioneel begeleiden van leren en ontwikkelen

voor patienten, clienten, vaktherapeuten, (huis)artsen, supervisoren en GGZ-professionals

Acceptance & Commitment Therapy (ACT) 

ACT is een ervaringsgerichte benaderingswijze die toepasbaar is in verschillende vormen van educatie, begeleiding en therapie en behoort tot de zgn 3e generatie gedragstherapie. In aansluiting op de cognitieve therapie wordt niet zozeer geprobeerd de cognities uit te dagen en te veranderen, maar anders om te gaan met gedachten en gevoelens die je gedrag kunnen beïnvloeden. In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die je op directe wijze kunt beïnvloeden, zoals hun eigen handelen/gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten, maar ook chronische ziekten of (lichamelijke) beperkingen.             

Op het gebied van ACT kun je bij mij en mijn collega’s terecht voor:  

1. ACT (vak)therapie. Ik bied ervaringsgericht ACT (vak)therapie aan en werk hierbij samen met psychotherapeute Anneke de Wolf uit Utrecht, die eindverantwoordelijk is voor de behandeltrajecten. Info www.afdewolf.nl.    

2. ACT-training. Zowel bij de RINO als ‘in company’ als in eigen beheer, verzorg ik met collega’s ACT trainingen voor vaktherapeuten, POH GGZ, docenten en supervisoren.  Informatie en inschrijving voor de cursus kunt u ook vinden op de website van het RINO in Amsterdam:    

‘Try to ACT!’  en ‘ACT-verdieping’ voor vaktherapeuten www.rino.nl/cursus/try-act, (start 2021). https://www.rino.nl/cursus/act-gevorderden (start 2021). Cursussen die ik verzorg samen met collega PMT-er en bewegingswetenschapper Drs Pauline Fellinger.  www.praktijkfellinger.nl   

– 2-daagse motiveren tot ACTiveren’ voor POH-GGZ (start juni 2020)  https://www.rino.nl/cursus/motiveren-activeren-poh-ggz Cursus die ik verzorg samen met Drs Anouk Bogers.    

– 7 avonden ‘ACT-profileringscursus’ voor PMT studenten/CALO/Hogeschool windesheim. Cursus die ik jaarlijks verzorg samen met Drs Dieneke Jol.  start sept 2020 (Dieneke) en feb 2021 (Jeannette) 

3. ACT-intensive. 4 avonden ACT scholing voor NHG en LVSC-supervisoren. (start 2e cursus, najaar 2020) Cursus van 3 avonden met aansluitend een terugkomavond voor het delen van leer-ervaringen, die ik verzorg met collega leersupervisor Drs Wilma Jansen Klomp.  

4.  Leergang ‘ACTief met SOLK’  4-daagse leergang die ik verzorg samen met collega kaderarts en onderzoeker Carine den Boer. Doel van deze leergang is om huisartsen te scholen en vooral te inspireren in het werken met ACT met deze moeilijke patientengroep.   

5. ACT-proeverij  Wil u kennismaken met het ACT gedachtegoed en dit vooral ook zelf ervaren, maar weet u nog niet of u een hele opleiding wilt doen, dan verzorg ik met plezier een ‘ACT-proeverij’. Dit kan in verschillende contexten: voor (huis)artsen, docenten, supervisoren e.a.   

6. Methodische ACT-supervisie met als doel ACT te integreren in uw manier van werken als (vak)therapeut, POH-GGZ of (huis)arts. Ik ben bevoegd voor het verzorgen van methodische supervisie die kan meetellen voor het benodigde registratietraject voor vaktherapeuten.   

Bij interesse kunt u contact opnemen over onze mogelijkheden voor ‘scholing op maat’.

M: 06 123 65 062    E: JVerhoeven@Meekijkengewenst.nl (lid ACBSBNeNe)

Share This