Professioneel begeleiden van leren en ontwikkelen

voor vaktherapeuten, huisartsen en GGZ-professionals.

 

SUPERVISIE & COACHING

Als je te dicht op het schilderij staat, dan zie je het patroon niet’.

Supervisie en coaching zijn beide begeleidingsvormen die u kunnen ondersteunen bij uw professionele ontwikkeling. Omdat het fijn kan zijn om afstand te nemen en een ander perspectief op uw functioneren te horen, biedt ik meekijken aan. Door samen systematisch te reflecteren op ‘rijke’ ervaringen uit werksituaties (die ‘raken’ of ‘haken’) start u als het ware uw ontwikkelmotor op en werken we aan professionaliseringsdoelen die u zelf kiest.  De gesprekken zijn altijd werkgerelateerd: persoon, beroep, organisatie worden in het ontwikkelproces met elkaar verbonden. Grofweg kun je daarbij zeggen dat een coachingsproces korter en resultaatgerichter is en we in supervisie meer aandacht besteden aan het zelfsturend, diepgaand leren waarbij u zelf nieuwe gedachtenwegen en ‘frames’ aanlegt. Maar beide termen worden door elkaar gebruikt en afhankelijk van uw vraag, maken we afspraken over de vormgeving,  frequentie, werkwijze en doelen van het ontwikkeltraject.

Als supervisor ben ik geregistreerd bij de NHG (coaches voor medici) de LVSC en SRVB. Ik richt me met name op vaktherapeuten, huisartsen en andere professionals in de GGZ. Voor vaktherapeuten telt de supervisie mee in het kader van (her)registratie. Ook (huis)artsen krijgen voor een supervisie of coachingstraject toetspunten voor hun registratie. Supervisie/coaching kan individueel of in kleine groepen worden aangeboden. In sommige gevallen wordt het vergoedt door verzekering (MOVIR vergoed coachingsgesprekken bij dreigende uitval of ziekte) de werkgever of het Utrechts Fonds Achterstandswijken.

KOSTEN: Supervisie voor huisartsen €135,- p/uur   Supervisie voor (vak)therapeuten  €105,- p/uur

M: 123 65 062  of JVerhoeven@Meekijkengewenst.nl 

Share This