Professioneel begeleiden van leren en ontwikkelen

voor vaktherapeuten, huisartsen en GGZ-professionals.

 

SUPERVISIE & COACHING

Als je te dicht op het schilderij staat, dan zie je het patroon niet’.

Supervisie en coaching zijn beide begeleidingsvormen die u kunnen ondersteunen bij uw professionele ontwikkeling. Door samen systematisch te reflecteren op ‘rijke’ ervaringen uit werksituaties (die ‘raken’ of ‘haken’) start u als het ware uw ontwikkelmotor op en werken we aan professionaliseringsdoelen die u zelf kiest. Grofweg kun je daarbij zeggen dat een coachingsproces korter en resultaatgerichter is en we in supervisie meer aandacht besteden aan het zelfsturend, diepgaand leren waarbij u zelf nieuwe gedachtenwegen en ‘frames’ aanlegt. Beide termen worden echter door elkaar gebruikt en afhankelijk van uw vraag, maken we afspraken over de vormgeving,  frequentie, werkwijze en doelen van het ontwikkeltraject.

Als supervisor ben ik geregistreerd bij de NHG (coaches voor medici) de LVSC en SRVB. Ik richt me met name op vaktherapeuten, huisartsen en andere professionals in de GGZ. Voor vaktherapeuten telt de supervisie mee in het kader van (her)registratie. Ook (huis)artsen kunnen voor een supervisie of coachingstraject toetspunten ontvangen.  Supervisie/coaching kan individueel of in kleine groepen worden aangeboden. 

KOSTEN: Supervisie voor huisartsen €135,- p/uur   Supervisie voor (vak)therapeuten  €105,- p/uur

In sommige gevallen wordt supervisie vergoed door verzekering of werkgever. Het is de moeite waard dit even uit te zoeken. MOVIR vergoedt bv. coachingsgesprekken bij dreigende uitval of ziekte en UFA vergoedt supervisie voor huisartsen die werken in achterstandswijken.

M: 123 65 062  of JVerhoeven@Meekijkengewenst.nl 

Share This