Professioneel begeleiden van leren en ontwikkelen

voor (huis)artsen en GGZ professionals

Begeleide intervisie

Aan de Celsiuslaan in Utrecht (of desgewenst op locatie) verzorg ik begeleiding bij intervisie voor huisartsen. Intervisie is een vorm van collegiale ondersteuning en toetsing van uw professioneel handelen. Ik ben EKC-er en dus bevoegd om voor de intervisiegroepsleden te zorgen voor ‘toetspunten’ voor het onderhouden van uw registratie.

U moet zich voorstellen dat U met een groep (Max 6) collega’s, met regelmaat bijeenkomt (vaak 3 keer in het voorjaar en 3 keer in het najaar) in bijeenkomsten van 2 tot 2,5 uur. Hierbij leer ik u ‘intervisie’ doen m.b.v. intervisiemethodieken en/of begeleid ik de groep in het ondersteunen van elkaar bij professionaliseringsprocessen. Afhankelijk van de wensen van de groep bouw ik de begeleiding binnen een jaar af, of vinden we gezamenlijk een frequentie waarop ik uw groep blijf begeleiden.

Qua kosten voor begeleiding van uw intervisiegroep moet u voor bijeenkomsten van 2,5 uur denken aan 350 E per bijeenkomst (hoofdelijk omgeslagen + evt. reiskosten). 

=> mogelijkheid voor ‘intervisie-injectie’

Daarnaast kunnen bestaande intervisiegroepen gebruik maken van de mogelijkheid van een ‘intervisie-injectie’. Afhankelijk van de ontwikkelwensen van de groep, verzorg ik een workshop op thematiek als: van grenzen -> wensen, overdracht-tegenoverdracht, ‘breed kijken-smal intervenieren’ (=krachtige basiszorg), 4 perspectieven model. Of grotere injectie’s in de vorm van een workshopdag ‘verdieping in intervisie’ of ‘ACT- proeverij’ o.i.d.

M: 06 123 650 62      E: JVerhoeven@Meekijkengewenst.nl

Share This