Professioneel begeleiden van leren en ontwikkelen

voor teams uit een huisartsenpraktijk of hogeschool. 

TEAM- & ORGANISATIE BEGELEIDING

Vanuit praktijk ‘Meekijken Gewenst!’ begeleid ik graag, zelfstandig of samen met een collega, uw team of organisatie. Dit kan gaan om een team uit een huisartsenpraktijk of teams uit een hogeschool- of zorgorganisatie. Afhankelijk van uw vraag, werk ik daarbij graag samen met collega’s uit mijn netwerk met passende expertise. Zodoende kunnen we samen een palet aan perspectieven, werkvormen en begeleidingsmogelijkheden aanbieden.  

Concreet kan dit in de huisartsenpraktijk gaan over: begeleiding van uw huisartsenpraktijk bij ‘krachtige basiszorg’ werken met 4-D model of ‘ACTief begeleiden van SOLK-patiënten’ door huisarts, POH en oefentherapeut. Ook bied ik begeleiding van uw team op cultuurverbetering, communicatie en/of onderlinge samenwerking. Voor hogeschool of zorgteams kunt u denken aan scholing van uw docenten of professionals op begeleiden van leren of begeleiden met ACT. 

Heeft u interesse, neem dan contact op. Ik overleg graag met u over mijn mogelijkheden.

M: 06 123 65 062.  E: JVerhoeven@Meekijkengewenst.nl 

Share This